Formularz zgłoszenia reklamacji RMA


Rodzaj / Model urządzenia, w którym występuje problem:

Data zakupu / numery seryjne:

Imię i nazwisko oraz dokładny adres zgłaszającego (kod, miejscowość, ulica, nr domu):


Nazwa banku (jeźeli w ramach reklamacji zwrócona zostanie należność za towar):

Nr konta bankowego na który ma zostać wysłany zwrot należności:


Telefon kontaktowy:

Adres E-mail:


Informacja o uszkodzeniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu:


Zapoznałem się z zasadami reklamacji sprzętu: Akceptuję warunki reklamacji

pola, które muszą zostać wypełnione !